Storyline

Het krioelt in het Mierennest

Buurthuizen hebben een belangrijke sociale functie: het is een plek waar buurtbewoners van alle leeftijden en sociale achtergronden bij elkaar kunnen komen. Door de tijd heen hebben buurthuizen zo de taak overgenomen van wat in vroegere tijden dorpspleinen waren: een plaats waar de buurtbewoners samenkwamen om bij te praten, wat te drinken of om feest te vieren. Het Leidse buurthuis het Mierennest aan de Morsweg 59 in de Transvaalbuurt was zo’n plek waar bewoners van de Transvaal zich konden verenigen.

This story is also available in English (en).